tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right
This page is for intermediate learners
Hindi ko pa kailangang bumili ng coche.
May panahon akong mag-ipon ng pambili.1083
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com