tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

humingÓ ng tawad, v., a.f., to beg forgiveness

NagkamalÓ aků. Kailangan kong humingÓ ng tawad. I was wrong. I need to beg forgiveness.

Gustů ko sanang humingÓ ng tawad.  Ayaw mo bang humingÓ ng tawad?  Kailangan nating humingÓ ng tawad.  Kaya ba nilŠng humingÓ ng tawad?
 Madali lang siyang humingÓ ng tawad.  Tulungan mo nga akong humingÓ ng tawad?  Sana puede siyang humingÓ ng tawad.

Topic: ugnayan

Syllables: hu mi ngÓ ng ta wad


s.t. = something, s.b. = somebody
n. = noun, pron. = pronoun, adj. = adjective, adv. = adverb, v., a.f. = actor focus verb, v., o.f. = object focus verb
arrow_left    arrow_right
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com